SPEL Praha
Tusarova 55
170 00 Praha 7
tel.: 220 580 670
e-mail: info@spelpraha.cz

atypická výroba
zakázkové hodiny
více informací

Hlavní hodiny ULC

Číslicové hodiny řady HCLD | Analogové hodiny řady A | Interiérové hodiny BODET | Hlavní hodiny ULC | Přijímače radiosignálu DCF

Univerzální hlavní hodiny s těmito parametry:

  • 1 nebo 2 podružné linky pro polarizované minutové (sekundové) impulsy, výstupní napětí 12/24 V
  • 2 spínací výstupy 250 V~, 1 x kontakt 6 A, 1 x optotriak se spínáním v nule 2 A
  • vstup pro připojení přijímače DCF (GPS) pro trvalou přesnost
  • záložní chod času při vypnutém napájení po dobu životnosti lithiové baterie (>10 let)
  • automatická změna letního/zimního času
  • napájení 230V~/ 12 V=
  • nabíjecí obvod pro akumulátor 12V / 1,2 (2,2) Ah

Modifikace hlavních hodin podle způsobu použití:

Programovatelné spínací hodiny
Použití zejména pro ovládání školního zvonění současně s řízením podružných hodin. Výstupní spínač pracuje v signálním režimu, délku signálu lze nastavit v rozmezí 1 - 99 sekund nebo 1 - 99 minut.
Kapacita paměti spínacích hodin v týdenním cyklu je omezena pouze rozlišovacím intervalem 1 minuta (60 min x 24 hod x 7 dní = 10.080 sepnutí)

Řízení venkovních hodin
Pro řízení chodu a osvětlení pouličních nebo reklamních hodin. Pro připojení hodin na síť veřejného osvětlení (VO) se využívá napájení hlavních hodin akumulátorem, který je v nočních hodinách při zapnutí VO dobíjen. Při dlouhodobém výpadku VO se hodiny zastaví na pozici 12:00. Osvětlení hodin se připojuje na síť VO.
Při trvalém síťovém napájení je osvětlení hodin ovládáno spínačem hlavních hodin naprogramovaném v ročním cyklu na 53 úrovní sepnutí a vypnutí.

Řízení věžních hodin
Pro řízení chodu, odbíjení a osvětlení věžních hodin. Řídí chod věžních hodinových strojů polarizovanými minutovými impulsy, nebo zpětnovazebním systémem s kontrolou dokončení minutového kroku. Výstup pro řízení dvou bicích strojů celého (půlového) a čtvrťového odbíjení. Možnost naprogramování noční pauzy (doby, kdy je odbíjení vypnuto). Ovládání osvětlení v ročním cyklu jako u venkovních hodin.

Hlavní hodiny ULC Hlavní hodiny ULC
Technické údaje ULC3 ULC4
Výstupní linky 2 1
Typ linky minutová * *
sekundová *  
Maximální zatížení linek 12 V 1,2 A 0,3 A
24 V 0,6 A 0,15 A
Spínací kanály kontakt relé 1 x 6 A, 250 V~ 1 x 6 A, 250 V~
optotriak 1 x 2 A, 250 V~ 1 x 2 A, 250 V~
Vstupy DCF * *
GPS * *
1 x 12/24 V= * *
Napájecí napětí 230 V~ * *
12 V= * *
Zálohování chodu čas, data 10 let
nabíjecí obvod akumulátoru 12 V/2,2 Ah 12 V/1,2 Ah
Přesnost chodu při 20°C bez synchronizace +/- 0,1 s/den
Synchronizace DCF, GPS trvale přesné
Stupeň krytí IP55 IP20
Rozměry [mm] 220 x 170 x 80 155 x 86 x 58

Výkres hlavních hodin ULC3 ke stažení ve formátu pdf
Výkres hlavních hodin ULC4 ke stažení ve formátu pdf


Číslicové hodiny řady HCLD | Analogové hodiny řady A | Hlavní hodiny ULC | Přijímače radiosignálu DCF